BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THĂNG LONG - NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ NHÀ MÁY

BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THĂNG LONG - NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ NHÀ MÁY

BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THĂNG LONG - NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ NHÀ MÁY

BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THĂNG LONG - NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ NHÀ MÁY

Mỗi loại hình dịch vụ bảo vệ mang đặc điểm riêng biệt và người bảo vệ phải được đào tạo chuyên sâu, đáp ứng các yêu cầu của từng đối tượng. Một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cho nhà máy cần những nghiệp vụ và kỹ năng ứng biến khác với một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại các chung cư, tòa nhà văn phòng hay các khu phức hợp và đi đôi với nghiệp vụ đòi hỏi người bảo vệ có những nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau.

 

Đối với nhà máy, quy mô cũng ảnh hưởng lớn đến việc bố trí lực lượng bảo vệ, một Công ty bảo vệ Chuyên nghiệp đòi hỏi phải bố trí lực lượng bảo vệ sao cho tiết kiệm tài chính nhất nhưng lại mang hiệu quả tối đa cho đơn vị chủ quản, sự chính xác, đúng và phù hợp để đảm bảo được an ninh cho toàn nhà máy. Một số khách hàng vì muốn tiết kiệm chi phí, đã chọn những dịch vụ bảo vệ không uy tín, chưa chuyên nghiệp, hoặc những đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ vì muốn chạy theo doanh số, khi lên phương án đã chỉ đạo cắt bỏ những vị trí trọng yếu để chi phí được tối ưu, dẫn đến an ninh nhà máy không được đảm bảo, việc thiếu tính chuyên nghiệp đã không đủ khả năng nhìn nhận những hành vi móc nối, trộm cắp, tuồn hàng ra ngoài của công nhân viên nhà máy, dẫn đến thiệt hại tài sản, thậm chí không đủ khả năng phối hợp với lực lượng tại chỗ,  ứng phó với các trường hợp cháy nổ hay các tình huống không mong muốn.

 

 

Công ty bảo vệ Chuyên nghiệp Thăng Long xin được cung cấp một số nhiệm vụ cơ bản của nhân viên bảo vệ tại các nhà máy có quy mô vừa và nhỏ có hàng rào che chắn an toàn và 1 cổng chính, lực lượng chốt chặn tại vị trí cổng chính.

 

1. Nhiệm vụ

 

- Chào điều lệnh đối với Ban lãnh đạo, cán bộ, khách liên hệ công tác ra vào

 

- Kiểm soát tất cả các đối tượng ra vào nhà máy bao gồm không loại trừ: Cán bộ công nhân viên, khách đến liên hệ công tác, ứng viên, phương tiện ra vào, xuất nhập hàng, thầu phụ

 

- Lập sổ sách theo form mẫu quy định của Công ty để ghi nhận toàn bộ hoạt động ra vào nhà máy:

 

+ Đối với cán bộ công nhân viên nhà máy: bảo vệ lập sổ sách theo dõi chi tiết cán bộ công nhân viên ra vào nhà máy: Họ tên, mã số, bộ phận công tác, thời gian ra vào, lý do đi trễ - về sớm,..; Trường hợp cán bộ công nhân viên ra giữa ca phải có giấy ra vào, có xác nhận của phòng hành chánh hoặc trưởng bộ phận.

 

+ Đối với khách ra vào: Bảo vệ lịch sự hỏi khách các thông tin cần thiết, người cần liên hệ, tùy theo từng trường hợp bảo vệ sẽ hỗ trợ hướng dẫn cụ thể.

 

+ Hàng hóa, tài sản của công ty: Lập sổ sách ghi nhận chính xác thông tin chi tiết, quy cách chất lượng hàng hóa, tài sản ra vào nhà máy. Mọi hàng hóa, tài sản ra vào nhà máy bao gồm cả phế liệu phải có phiếu xuất nhập của Ban Lãnh đạo hoặc trưởng bộ phận có thẩm quyền; Kiểm tra chữ ký và con dấu trên các chứng từ hóa đơn hợp lệ. Trường hợp không có phiếu xuất nhập theo quy định, nhân viên bảo vệ thông báo cho Ban lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo; Định kỳ nhân viên bảo vệ lập báo cáo xuất nhập hàng của nhà máy cho Đội trưởng đội bảo vệ kiểm tra, sau đó báo cáo cho phòng hành chánh nhân sự theo quy định của Nhà máy.

 

+ Đối với thư từ, bưu phẩm, quà tặng: Nhân viên bảo vệ nhận từ tay người vận chuyển, sau đó giao đến bộ phận văn thư của Công ty xử lý. Tất cả mọi hoạt động giao nhận phải được ghi nhận, có chữ ký xác nhận trên sổ sách.

 

+ Đối với phương tiện xuất nhập hàng: ghi nhận chi tiết vào sổ theo dõi các thông tin tài xế, tên/ số lượng/ chủng loại quy cách hàng hóa/ chứng từ/ hóa đơn xuất nhập.

 

+ Đối với phương tiện cá nhân (của khách/ cán bộ công nhân viên): Bảo vệ kiểm tra tình trạng bên ngoài phương tiện, phát thẻ/ kiểm soát bằng thẻ từ, hướng dẫn cho xe vào bãi, sắp xếp xe theo đúng quy định của bãi xe nhà máy, tránh hư hỏng, thất thoát,… (tư trang riêng của cá nhân tự bảo quản hoặc bàn giao bằng văn bản cho bảo vệ, bảo vệ không chịu trách nhiệm nếu cá nhân để tư trang, tài sản có giá trị trên/ trong phương tiện khi thất thoát).

 

+ Đối với đơn vị/ công nhân viên thầu phụ: Phòng hành chánh phải thông báo và cung cấp danh sách đơn vị/ công nhân thầu phụ trước cho đội bảo vệ tại cổng. Khi đơn vị/ công nhân thầu phụ đến nhà máy, bảo vệ sẽ căn cứ vào danh sách này để kiểm soát. Trường hợp không có danh sách, bảo vệ liên hệ phòng hành chánh hoặc Ban lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo, tuyệt đối không tự ý cho đơn vị/ công nhân thầu phụ vào khi chưa được sự đồng ý của bộ phận/ người có thẩm quyền; Đơn vị/ công nhân thầu phụ sau khi được bảo vệ xác nhận đúng theo danh sách sẽ được cập nhật thông tin chi tiết vào sổ theo dõi, phát thẻ thầu phụ cho đơn vị/ công nhân thầu phụ vào làm việc; Nhân viên bảo vệ kiểm tra các trang thiết bị đơn vị/ công nhân thầu phụ mang vào; Hướng dẫn kê khai các trang thiết bị vào phiếu tạm nhập; Đối với những thiết bị dễ gây cháy nổ, phải có sự đồng ý của Ban lãnh đạo, nhân viên bảo vệ mới cho đơn vị/ công nhân thầu phụ mang theo vào; Nhắc nhở đơn vị/ công nhân thầu phụ không đi lại khu vực không phận sự, không tự ý chụp hình trong nhà máy khi chưa được phép; Sau khi hoàn tất, đơn vị/ công nhân thầu phụ phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực thi công; Nhân viên bảo vệ cổng kiểm tra đơn vị/ công nhân thầu phụ và các trang thiết bị mang ra theo phiếu tạm nhập trước khi cho ra, nếu không khớp hoặc có nghi vấn, bảo vệ lập biên bản và thông báo Ban lãnh đạo để có hướng xử lý.

 

- Lập báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo nhà máy theo quy định;

 

- Quản lý chìa khóa, tủ blocker, các loại chìa khóa phải được đánh dấu và ghi nhận cụ thể trong biên bản bàn giao với đơn vị chủ quản, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhân viên bảo vệ ca trước phải lập biên bản giao ca cụ thể để bàn giao lại cho nhân viên bảo vệ ca sau. Tuyệt đối không để tình trạng không có chìa khóa ra vào, làm ảnh hưởng đến công việc của nhà máy

 

- Lập biên bản bàn giao ca đối với trường hợp 1 vị trí có từ 2 -3 nhân viên bảo vệ, để ghi nhận quá trình trực, các thông tin an ninh trong ca trực trước, các trường hợp phát sinh, những công việc đã được cán bộ giao nhiệm vụ trước đó vẫn còn tiếp tục phải thực hiện hoặc theo dõi: giữ chìa khóa, giữ xe, tài sản, thư từ bưu phẩm, … ; chuyển giao đầy đủ sổ sách theo dõi trong ca của mình cho ca trực tiếp theo; Hướng dẫn cho nhân viên nhận bàn giao công việc hoặc nhiệm vụ đã được giao trước đó

 

- Thường xuyên tuần tra, giám sát định kỳ/ linh động nhằm:

 

+ Bảo vệ tài sản, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp trộm cắp, cán bộ công nhân viên vi phạm nội quy, xâm phạm tài sản nhà máy

 

+ Bảo vệ tính mạng và tài sản cho cán bộ công nhân viên, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp công nhân ẩu đả, đánh nhau, cố tình gây thương tích cho người khác trong nhà máy

 

+ Đảm bảo hệ thống PCCC, điện, nước hoạt động ổn định, báo cáo Ban lãnh đạo và xử lý kịp thời các trường hợp hư hỏng.

 

+ Đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ Ban lãnh đạo nhà máy trong các cuộc biểu tình, đình công của cán bộ công nhân viên nhà máy

 

+ Quá trình tuần tra phải được ghi nhận bằng phiếu tuần tra theo quy định của Công ty

 

- Hỗ trợ các cán bộ công nhân viên nhà máy trong phạm vi cho phép

 

- Liên hệ với chính quyền địa phương để được hỗ trợ trong các trường hợp cần thiết

 

- Hỗ trợ, hướng dẫn, tham gia cùng cán bộ công nhân viên trong các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy tại nhà máy

 

- Sử dụng thành thạo, thao tác nhanh hệ thống PCCC, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

 

- Phòng chống và chủ động phát hiện kịp thời các hiện tượng cháy nổ để xử lý ngay. Thông báo cho Ban Lãnh đạo, cơ quan chức năng phối hợp giải quyết kịp thời.

 

- Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi phá hoại hoặc đe dọa phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà máy.

 

- Thông báo ngay Ban lãnh đạo hoặc các trưởng bộ phận biết về các trường hợp phạm pháp qủa tang theo luật pháp Việt Nam đối với bất kỳ ai có hành vi phá hoại, trộm cắp, lừa đảo, gian lận… để chiếm đoạt tài sản hoặc gây rối làm mất an toàn trật tự trong nhà máy để giải quyết kịp thời.

 

- Không tự ý bỏ vị trí gác, ca trực, không lơ là lười nhác, không ngủ trong giờ làm việc, không hút thuốc hay sử dụng các chất ma túy, không đánh bài bạc, không uống rượu, bia trong, không đọc báo, sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, không làm ảnh hưởng đến CNV các bộ phận khác.

 

- Nhắc nhở cán bộ công nhân viên, khách đến liên hệ công tác tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, PCCC và nội quy Công ty.

 

- Tuyệt đối không cho cán bộ công nhân viên và khách có mùi rượu, bia, mang chất nổ… vào nhà máy.

 

 

2. Quyền hạn:

 

- Được quyền bắt giữ tất cả các đối tượng có hành vi vi phạm quả tang theo luật pháp nước Việt Nam quy định như phá hoại, trộm cắp, lừa đảo, gian lận để chiếm đoạt tài sản hoặc gây rối làm mất an ninh trật tự trong nhà máy, lập biên bản báo cáo kịp thời cho Ban lãnh đạo và cơ quan chức năng để có hướng xử lý

 

- Những trường hợp ra vào nhà máy không đúng quy định, bảo vệ có quyền từ chối, thông báo cho Ban lãnh đạo hoặc trưởng bộ phận có thẩm quyền để có hướng xử lý.

 

- Yêu cầu các bộ phận, đơn vị  xuất nhập hàng xuất trình chứng từ hóa đơn hợp lệ, theo quy định

 

- Yêu cầu CBCNV, khách ra vào xuất trình giấy tờ theo quy định

 

- Lập biên bản những đối tượng có hành vi vi phạm nội qui lao động, vi phạm pháp luật.  Sau đó gửi đến Trưởng bộ phận liên quan hoặc Ban lãnh đạo để giải quyết

 

3. Tiêu chuẩn:

 

Trình độ học vấn/chuyên môn/kiến thức: Phổ thông trung học trở lên.

 

Kỹ năng:

 

- Nghiệp vụ bảo vệ 

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

- Nghiệp vụ sơ cấp cứu người bị nạn.

- Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

- Võ thuật chiến đấu/ tự vệ

- Cách sử dụng các công cụ hỗ trợ và các trang thiết bị phục vụ an ninh nhà máy

...

 

4. Phẩm chất cá nhân của người bảo vệ: chuyên nghiệp - đạo đức - trung thực – trách nhiệm - nhanh nhẹn.

 

 

Hình ảnh hoạt động

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI

Tin tức sự kiện
Video Clip
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHI
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ