Đặt bình chữa cháy ở đâu cho đúng

0915 111 539
0915111539